انیس در یک نگاه 

جهان امروز به سبب پیچیدگی زیاد موجب شده است افراد دچار مشکلات فراوانی در جنبه های مختلف زندگی کردند .بدیهی است که افراد خود به تنهایی توانایی حل تمام مشکلات را ندارند و به کمک حرفه ای از جانب متخصصین نیازمند میباشند .راهنمایی و مشورت در طول زندگی آدمیان مطرح بوده و آنان با کسانی که مورد اعتماد بوده مشورت میکرده اند.با توسعه علوم و رشد علوم رفتاری ،مشاوره به صورت حرفه ای تخصصی در آمد. در مرکز مشاوره انیس، یکی از بهترین مراکز مشاوره در اصفهان راهنمایی و مشورت به صورت حرفه ای انجام می شود.

خدمات

خانواده

کودک

نوجوان

ازدواج

تحصیلی (کنکور و انتخاب رشته)

روان درمانی روان پزشکی

روانشناسی صنعتی سازمانی (شغل واستخدامی)

آزمونهای هوش،شخصیت و سلامت روان

فضای کلینیک مشاوره 

خدمات ویژه 

گواهینامه ها و افتخارات

1

2

2

1

مطالب مفید 

ارتباط با سازمان های وابسته به موسسه

افتخار همکاری و طرف قرارداد