اصل ازدواج

“در یک ازدواج خود اگاه” بر این باورید که تنها راه این که ازدواجی خوب و ایده ال را خلق کنید , آن است که همسری ایده ال انتخاب کنید۰
در يک ازدواج خود آگاه ، متوجه این حقیقت می شوید که این شمایید که می بایستی همسری ایده ال باشید۰
همین که دید واقع بینانه تری به روابط عشقی پیدا می کنید ، در می یابید که یک ازدواج خوب مستلزم ، تعهد انضباط و تمایل به رشد کردن و تغییر است ۰ مستلزم کار و تلاش سخت است ۰
منبع: بازگشت به عشق ، هارویل هندریکس

No Comments

Post A Comment