کودک و نوجوان

یکی از اختلال هایی که فرآوانی آن در کودکی زیاد دیده می شود، اختلال نقص توجه/بیش فعالی است. این اختلال با سه ویژگی بی توجهی، تکانشگری و بیش فعالی شناخته می شود. در این اختلال کودک در تمرکز و توجه مشکل دارد، دارای مشکلات جدی یادگیری اند، اغلب فراموشکارند و وسایلشان را گم می کنند. حدود ۱۰تا ۲۰درصد کودکان مدرسه رو به این اختلال مبتلا هستند. برخی از والدین در پاسخ به رفتارهای خسته کننده و منفی این کودکان به روش های خشن و تنبیه متوسل می شوند که این کار مشکلات را بدتر می کند. با توجه به اینکه بیش فعالی عمدتا همراه با اختلال یادگیری، ناتوانی های زبانی، پیشرفت تحصیلی و مشکلات اجتماعی است، تشخیص زودهنگام و درمان آن امری ضروری است.

No Comments

Post A Comment